Gruppeterapi åbner for nogle muligheder, som ikke er til stede i individuel terapi. Når du deler dine tanker, følelser og oplevelser med andre, finder du ud af, at du ikke er alene om at have det, som du har det. Mange mennesker tumler med de samme ting som dig. Og det kan være en stor lettelse at mærke.

Gruppeterapien giver øvelse og inspiration

Gruppen er et fantastisk sted at øve alt det, som er svært. For dig er det måske at sige fra, sætte grænser og sætte ord på det, du plejer at holde for dig selv. Når du har arbejdet med det i en gruppe, kan du bruge dine erfaringer i andre situationer.

Fra gruppens andre deltagere vil du få ideer, indsigt og reaktioner. Alt sammen noget, som inspirerer og støtter dig i den forandring, du gennemgår.

Særligt er det værdifuldt at se, hvor du reagerer på samme måde som resten af gruppen – og hvor du ikke gør. Sådan opnår du en større bevidsthed omkring dine egne tolkninger, og du vil lære at nuancere dem, når de holder dig tilbage.

Sådan foregår gruppeterapi

Gruppen består af 4-8 deltagere, alt efter tema. Når vi mødes første gang, præsenterer vi os for hinanden. Vi bliver enige om rammerne og målsætningerne for gruppen som helhed og for hver af gruppens deltagere. Dem opdaterer vi løbende. Målsætningerne, altså.

Gruppeterapien starter altid med en nærværsøvelse og en runde. Hver deltager får ordet på skift, og du kan tale frit om det, der fylder lige nu. Nogle gange finder vi dagens tema ud fra det, der dukker op i runden. Andre gange har jeg forberedt et oplæg eller valgt et tema på forhånd.

Som gruppe skal vi arbejde med samtaler, øvelser og refleksioner. Samtidig skal vi udnytte alt det, gruppedynamikken kan give os. Det vil sige, at vi også arbejder med det brede spektrum af følelser, der opstår mellem deltagerne. Øjeblikke med mistillid, svigt eller måske skam. Her skal vi se nærmere på, hvad følelsen gør ved deltageren, og eventuelt hvordan han eller hun kan ændre sit tanke- og handlingsmønster i en mere positiv retning.

Vil du være med?

Du er meget velkommen til at skrive, hvis du har lyst til at være med i en gruppe. Skriv også gerne, hvis du kunne tænke dig, at en ny gruppe bliver dannet omkring et bestemt tema. Så springer jeg i marken og leder efter flere deltagere med samme interesse.